Mijn favorieten

Aansprakelijkheid
Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze site kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Zaat Vastgoed Makelaardij. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Zaat Vastgoed Makelaardij en vrijwaren Zaat Vastgoed Makelaardij derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Zaat Vastgoed Makelaardij worden verveelvoudigd.

Zaat Vastgoed Makelaardij © 2016